modivo •

admin 0
modivo • Modivo.cz

Správcem Vašich osobních údajů eobuwie.pl S.A. (ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra; e-mail: [email protected], telefon: +420 255 712 658). Takto můžete také kontaktovat našeho inspektora ochrany údajů. Vámi sdělená e-mailová adresa může obsahovat Vaše osobní údaje (např. pokud je v ní uvedeno Vaše jméno a příjmení).

Chcete-li odebírat náš publication – uveďte svou e-mailovou adresu. Její uvedení je dobrovolné, ale pokud to neuděláte, nebudete moci odebírat publication.

Vaše osobní údaje zpracováváme professional marketingové účely eobuwie.pl S.A. a našich potenciálních partnerů – abychom Vám mohli zasílat e-mailem atraktivní reklamy a nabídky (slevy). Pokud v budoucnu uvedete své dodatečné údaje, mohou být také zpracovány za účelem zasílání (Vám adresovaných) zpráv prostřednictvím poštovního doručovatele, nebo s dodatečným souhlasem, na mobilní telefon. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů professional tyto účely jsou Pravidla newsletteru – smlouva uzavřená mezi Vámi a eobuwie.pl S.A. Vaše údaje budeme také zpracovávat professional účely spojené s potenciální možností vzniku sporů při realizaci smlouvy (právním základem jejich zpracování je v takovém případě náš odůvodněný zájem). Samozřejmě se můžete z newsletteru odhlásit, a to i s možností odhlášení v omezeném rozsahu, např. pouze ze zasílání zpráv na telefon.
V závislosti mj. na Vaší aktivitě v rámci našich webových stránek a našeho profilu na sociálních sítích s využitím Vámi uvedené e-mailové adresy (např. zda si založíte účet v našem obchodě a jaké výrobky kupujete) nebo také souhlasu s používáním cookies můžeme publication lépe přizpůsobit právě professional Vás (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu, díky čemuž můžeme publication lépe přizpůsobit professional konkrétní skupinu našich klientů, např. jinak bude vypadat publication určený professional muže a jinak professional ženy, přičemž neomezujeme různým skupinám klientů přístup okay zajímavým nabídkám a neovlivňujeme zásadně jejich rozhodnutí). Samozřejmě máte právo proti těmto činnostem podat stížnost (právním základem zpracování údajů je v tomto případě náš odůvodněný zájem případně odůvodněný zájem našich partnerů jako tzv. třetí strany – marketingová činnost).
Pokud jste starší 18 let a udělili jste okay tomu souhlas – analýza Vaší aktivity na internetu nám poslouží také okay tvoření a představování Vám určených reklam a nabídek (slev) naprosto přizpůsobených Vašim preferencím, které zásadním způsobem mohou ovlivnit Vaše uživatelské rozhodnutí – v tomto případě Vás však prosíme o souhlas s takovým jednáním. Od obvyklého “profilování” (tedy např. přizpůsobování se našich zpráv, bannerů Vašim zájmům) takové jednání se liší tím, že jejich výsledek může zásadně ovlivnit Vaše volby jako spotřebitele, takže v důsledku může být zaslána velice výhodná, časově omezená nabídka na zboží zaměřená výhradně na Vás na základě historie Vašich nákupů a aktivity na našich stránkách, okay níž nebudou mít přístup jiní naši zákazníci.
Zpravidla, čím častěji budete využívat našich služeb a nakupovat naše výrobky, tím lepší akční nabídky a překvapení Vám můžeme připravit. Základem této činnosti je však Váš dobrovolný souhlas. Souhlas můžete kdykoli odvolat – nebude to však mít vliv na zákonnost zpracování, které provedeme před jeho odvoláním.
Díky využívání pokročilých technologií náš obsah často rozvíjíme a pomocí našeho systému automaticky zasíláme, díky čemuž se můžete rychle seznámit s nejaktuálnějším obsahem.
Stanovené kategorie vašich údajů budeme zpravidla zpracovávat až do okamžiku vašeho odhlášení z newsletteru, nebo podání stížností proti jejich zpracování, a v rozsahu zpracování, jenž je prováděno na základě vašeho souhlasu, až do okamžiku dokud nebude souhlas odvolán, ledaže by nás právní předpisy zavazovaly okay delšímu zpracovávání těchto údajů, nebo je budeme nuceni uchovávat z důvodů potenciálních nároků, a to po dobu jejich promlčení stanovenou právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
– podat stížnost předsedovi Úřadu professional ochranu osobních údajů;
– převést své osobní údaje, např. okay jinému správci (ledaže by základem jejich zpracování byl právně odůvodněný zájem správce);
– na přístup ke svým osobním údajům, včetně žádosti o vydání jejich kopie;
– podání námitek na zpracování osobních údajů, pokud důvodem professional zpracovávání je oprávněný zájem;
– požádat o úpravu, omezení zpracování nebo odstranění svých údajů a odhlášení z newsletteru.
Vaše údaje můžeme předat subjektům, které nám pomáhají provádět zasílání e-mailových zpráv v rámci newsletteru (např. nás podporují při marketingových kampaních), zajišťují podporu a fungování našich nástrojů a informačních a komunikačních systémů (např. uchovávání údajů), realizují zásilky a zajišťují běžné právní služby, provádějí audity atd. Dále v rámci výše uvedených činností, můžeme Vaše údaje předat i společnostem z naší kapitálové skupiny.
Vaše údaje můžeme výjimečně předat našim partnerům zpracovávajícím je mimo oblast Evropského hospodářského prostoru (EHP), ale pouze v nezbytném rozsahu, spojeném se službami, které nám poskytují, zejména informačních (např. uchovávání údajů v cloudu) a podporujících funkcionality internetového obchodu a aplikace. Ke zpracování údajů našimi partnery mimo EHP může docházet především ve Spojených státech (USA). Bezpečnost Vašich údajů zajišťují námi použitá zabezpečení, mj. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Snažíme se také, aby naši partneři spadali do programu tzv. Privateness Defend. Kopii svých údajů předávaných do států mimo EHP můžete obdržet zejména v případě kontaktujete-li našeho inspektora ochrany údajů.

Více informací o zpracování Vašich údajů najdete v naší Politice soukromí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *